Δραστηριότητα της ΣΤ΄ τάξης για τη συμμετοχή του σχολείου μας στην επέτειο

 

το ‘21 … χρόνια δοξασμένα …

Τι θα έγραφαν οι ανταποκριτές στις εφημερίδες της εποχής, αν ήταν καθημερινές;

Παρακολουθήστε τα γεγονότα όπως τα κατέγραψαν στα άρθρα τους οι ανταποκριτές … της ΣΤ΄ τάξης.

 

Εεεφημερίδες...

 06 Ιανουαρίου: Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης αποβιβάζεται στη Μάνη

 

Το περιοδικό μας...