Επίσκεψη και ξενάγηση των μαθητών της Ε τάξης στην Πλάκα. Περιήγηση σε Αρχαία και Βυζαντινά μνημεία. 

Η διατηρητέα «περίληψη» της Αθήνας