Από την Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου 2021 μέχρι την Κυριακή 28 Φεβρουαρίου 2021 αναστέλλεται η δια ζώσης λειτουργία των σχολικών μονάδων όλων των βαθμίδων εκτός από τις σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων οι οποίες θα παραμείνουν ανοιχτές. Στο διάστημα αυτό θα παρέχεται σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση και θα ισχύουν οι σχετικές εγκύκλιοι που ίσχυαν το Νοέμβριο 2020.